Moira CTT specialiseert zich met haar opdrachtgevers in voorbereiden, uitvoeren en beschrijven van innovatieve trajecten.

Tot aan september 2006 beschreef Moira alle procesgerichte cultuur- en gendersensitieve veranderingen bij (geestelijke) gezondheidszorg-, welzijns-, onderwijs-, justitiële en gemeentelijke- of provinciale steunfunctie instellingen.
Zij werkt met expertises die geschikt zijn voor meer echelons; dat kan op directie en management niveau zijn maar ook op team- en uitvoerend niveau.

Trainingen en verandertrajecten

Moira partners verzorgen verschillende type trainingen deskundigheidsbevordering. Diverse trainingen zijn speciaal ontwikkeld voor het ondersteunen van vakdeskundigen in verandertrajecten bij onderdelen van landelijke instellingen.
Expertises en hun vindplaatsen zijn beschreven onder kop 'Waar in Nederland' linker hoofdkolom, in een van de boomknoppen rechts op de website op (kaart)
De kaart wordt steeds bijgewerkt en later vernieuwd.

Moira CTT partners verzorgen organisatieadviezen en coachingstrajecten op basis van eigen ervaring en onderbouwen eigen ervaringen door sociaal wetenschappelijke, cultureel antropologische invalshoeken en theorievorming over management en organisaite in breder zin. Kwaliteit ontwikkelt zich voortdurend.

Moira CTT partners zijn geen hulpverleners in de zin van BIG registratie, zoals psychologen of psychotherapeuten dat zijn.

Subcategories