Theresia Bernet verrichtte in 2007 onderzoek naar sectorontwikkelingen aangaande onderwerpen als voortgang Diversiteitsbeleid, Interculturalisatie en verwante actuele thema's. Zij keek onder meer binnen de GGZ, Welzijn- en onderdelen van het bedrijfsleven en Onderwijs. Zij bezoekt aansluitend onder meer vakcollega's, maar ook leidinggevenden en HRM-professionals werkzaam bij verwschillende type instellingen en bedrijven. Zij richt zich op ontwikkeling van communicatie diensten voor organisatie-ontwikkeling, specifieke management concepten en public affairs. Zij maakt bij haar werk gebruik van bedrijfs-cultuur analyses en coaching technieken.

Theresia Bernet is vanaf 1 september weer beschikbaar voor werkwijze bij implementatie van Intercultureel Management trajecten. Info over haar werkwijze en beschikbaarheid op ter mijn op te vragen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dirck van Bekkum ontwikkelt ook in 2008 zijn werkmethode voort nadat hij bij SWP de eindtekst afleverde voor een boekje over de praktische aspecten van het ontwikkelen van ondernemers initiatieven voor het ambachtelijke werk.
Informatie over Coaching Ambachtelijke Methodiek Werkkataal bij drs. Dirck van Bekkum This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


WORKSHOPS COACHING

VERNIEUWD AANBOD VAN VERSCHILLENDE COACHINGSVORMEN WAAR ONDER
Coaching tijdens verschillende fasen van verandertrajecten

Theresia Bernet is aanspreekpunt voor inzet van coachingsconcepten. In de loop van het najaar zijn concepten geactualiseerd. Op aanvraag is informatie beschikbaar gericht op personal- of op groeps coaching in relatie tot organisatieveranderingen. Voor basis- en achtergrondinformatie over toepassingsmogeljkheden zie onder COACHING OP IKAT BASIS in de linkerkolom of onder de boomknop rechts onder coachingkader.

U kunt zich melden voor een introductiebijeenkomst.

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

U kunt Theresia Bernet spreken op 030-2800926