Wat u niet kunt zien en wat is gebleven.

De karakteristieke werkwijze van de Moira CTT partners is gebleven. De scherpe geoefende ogen worden gevormd door de combinatie van de expertises en eigenheden van Dirck van Bekkum en Theresia Bernet. Elke organisatie heeft een rode lijn. Maar in elk verandertraject - zo blijkt uit organisatieanalyse - zijn meer kleuren naast die rode lijn. De ziel van een organisatie bestaat uit mensen die er werken; er zijn net zoveel kleuren als in een regenboog! In de visie van Moira CTT staan management en organisatie in dienst van werkvloer, van klanten en van clienten. Duurzame resultaten en winst komen logisch voort door de klant met respect te volgen vanuit doelstellingen en vanuit economische en ethische grenzen van uw organisatie. Onze cultural mapping methodiek volgt uw kennis en kundes nauwgezet om ze bewuster te maken, te verdiepen en te sensitiveren. Zonder wisselen van positie en perspectieven lukt dat niet. Klanten, professionals en managers hebben gemeenschappelijke belangen. Soms ook tegengestelde belangen. (Obelon Manifest)

Samenhang

Op het oog lijken onze opdrachten ver uit elkaar te liggen. Samenhang is te vinden in het uitgangspunt dat de werkvloer voor ons leidend is in veranderingen. Samenhang is er in afweging tussen belangen van opdrachtgevers, van werknemers en van klanten. Zo treft u trajecten aan in afdelingen bij GGz instellingen, bij scholen, bij een ambachtelijke leer-werkplaats, bij gemeentes. Dirck van Bekkum brengt in de analyses en verandertrajecten zijn praktische (cultuurvergelijkende) antropologische inzichten in vanuit gevarieerde werkervaringen in non-profit sector. Theresia Bernet is gespecialiseerd in het ontwikkelen van vernieuwende trajecten bij organisaties in ontwikkeling. Haar werkervaring is gebaseerd op implementeren van kennis en kunde die via brancheorganisaties en individuele bedrijven is verzameld, verder is ontwikkeld en - opnieuw vernieuwd in praktijk is gebracht. Zij verrichtte ondersteuning aan besturen en directies via belangenbehartiging en daar uit voortkomende organisatieanalyses en uitvoeringstrajecten. Analyses en rapportages krijgen meer en meer het karakter van verhalen. De combinatie van analyses en de narratieven (verhalende beschrijvingen) sluit goed aan bij de logica's en talen van verschillende teams, echelons en netwerken van betrokken mensen. De techniek van verhalend rapporteren en verhalend uitwisselen blijkt productief en innovatief.

Scherpe en Geoefende Ogen.

De scherpe ogen van Dirck van Bekkum en Theresia Bernet kijken niet eenzijdig naar hun omgeving. Zij functioneren in een aantal lerende en reinigende netwerken, betaald en onbetaald. Een enkele organisatie ontvangt tijdelijk coaching op diensten 'om niet' wanneer persoon of organisatie over onvoldoende middelen beschikt. In al deze netwerken brengen en halen wij kennis-kundes.

Lerende en reinigende netwerken

Moira CTT partners maken onderdeel uit van een aantal netwerken omdat zij een bijdrage willen leveren aan een menselijke multiculturele samenleving. In die Netwerken brengen en halen zij kennis en kundes.