Beschrijft...

Moira CTT beschrijft methodieken en kennis en kundes ontwikkeld door zorg- en leerinstellingen en zelforganisaties.

Bijvoorbeeld een door de GGZ brancheorganisatie geplaatste versie van een eindverslag van het deelproject 'coaching binnen multiculturele teams'. Het is een onderdeel van een pilotproject voor Intercultureel Personeelsmanagement, in 2001 en 2002 speciaal ontwikkeld voor twee verschillende GGZ-instellingen van BAVO/RNO Groep te Rotterdam.

Wij maakten een overzichtskaartje onder Vindplaatsen Expertises in de linker kolom.

Een klik op de kleine logo's geeft een korte beschrijving van de trajecten.