WAAR VINDT U DOOR MOIRA CTT ONTWIKKELDE BESCHREVEN EXPERTISES?

Moira CTT partners produceerden interculturele methodiekbeschrijvingen op regionaal en afdelingsniveau. Op de interculturele kaart kunt u zien waar wij actief waren en nog steeds actief zijn. (zie ook publicaties)

Diverse expertises zijn door ons beschreven in kennisdocumenten. Zij staan op naam van alle medewerkers van onze opdrachtgevers. Het is onze kracht om te benoemen en naar voren te halen met het doel de competenties te tonen en uit te vergroten als situaties dat vereisen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het aangaan van samenwerkingsverbanden. Voor aangeslotenen op beroepsnetwerken verwijzen wij naar onze knop op deze site 'Publiceert...', het kennisnet van www.ggznederland.nl en van www.mikado-ggz.nl.

Noord Holland Groningen Regio Amsterdam Regio Utrecht Tiel Regio Rotterdam Breda Eindhoven Roosendaal Maastricht