Welkom bij Moira CTT

De wereld en Nederland verandert. Moira CTT beweegt mee sinds 1995. Moira CTT is een bureau voor organisatiekundige verandertrajecten. Werkpraktijken zelf zijn voor ons grondstof voor verbetering en innvovatie. In vele kleinere trainings- en coachingsopdrachten ontwikkelen en toetsen wij onze inzichten op basis van de keuzes die wij als bureau maakten.

Tien grotere opdrachten in 15 jaar leverden evenzoveel innoverende concepten en instrumenten op. In deze antropologisch-organisatiekundige analyses en procesbegeleidingen werden we specialisten in het ontrafelen en herweven van werkpraktijken.

Sinds twee jaar veranderen wij van koers. Samen met onze opdrachtgevers en hun personeel ontdekken we vaste en flexibele draden in het weefpatroon van uw organisatie. Kennis en kundes vormen het hart en het goud van een organisatie. Intensieve uitwisseling tussen ons beeld als relatieve buitenstaander en het zelfbeeld in uw organisatie zorgt voor onverwachte uit- en inzichten. Daarmee krijgt u de gelegenheid om spanningen op te lossen, motivatie te vergroten en kwaliteit, samenwerking en werksfeer te verbeteren. Dat leidt altijd tot het maken van een culturele kaart in concrete zin. Maar regelmatig ook tot een symbolische manifestatie van uw zelfbeeld en uw ambities.

Onze geoefende ogen van buiten verscherpen uw blik op de dynamiek binnen uw organisatie en bedrijf. Efficient reflecteren op hoe ieder de dingen doet zoals ieder ze doet is effectief en vruchtbaar. Hoe kunt u managers, personeelsgroepen, externe partijen en klantgroepen effectiever in een resonantie met elkaar brengen. 

Wat deels verborgen is en wat blijft

De karakteristieke werkwijze van de Moira CTT is gebaseerd op doorleefde en geoefende ogen van Dirck van Bekkum en Theresia Bernet. Elk mens, elk team en elke organisatie heeft een rode lijn. Maar in elk verandertraject of organisatieanalyse zijn meer kleuren naast die rode lijn. De ziel van een organisatie bestaat uit de mensen die er werken en er zijn net zoveel zielen als kleuren in een regenboog! In de visie van Moira CTT staan management en organisatie in dienst van werkvloer, van klanten en van clienten. Duurzame resultaten en winst komen logisch voort door werknemers als volwaardige deelnemers in de onderneming t zien EN de klant met respect te volgen vanuit doelstellingen en vanuit economische en ethische grenzen van uw organisatie. Onze methodiek van cultural mapping brengen onbewuste en moeilijke zichtbare kennis en kundes ervan zorgvuldig in kaart om u te helpen ze bewuster te maken, te toetsen, te verdiepen, te sensitiveren en waar nodig te verspreiden. Zonder voortdurend wisselen van posities en van perspectieven lukt dat niet. Klanten, professionals en managers hebben gemeenschappelijke belangen. Soms ook tegengestelde belangen. ( zie Obelon Manifest)

Samenhang

Op het oog lijken onze opdrachten ver uit elkaar te liggen. Samenhang is te vinden het uitgangspunt dat de werkvloer leidend is in veranderingen. Samenhang is er in afweging tussen belangen van opdrachtgevers, van werknemers en van klanten. Zo treft u trajecten aan in afdelingen bij GGz instellingen, bij scholen, bij een ambachtelijke leer-werkplaats, bij gemeentes. Dirck van Bekkum brengt in de analyses en verandertrajecten zijn praktische (cultuurvergelijkende) antropologische inzichten in vanuit gevarieerde werkervaringen in non-profit sector. Theresia Bernet is gespecialiseerd in het ontwikkelen van vernieuwende trajecten bij organisaties in ontwikkeling. Haar werkervaring is gebaseerd op implementeren van kennis die via brancheorganisaties en individuele bedrijven is verzameld, verder is ontwikkeld en in praktijk gebracht. Zij verrichtte ondersteuning aan besturen en directies via belangenbehartiging en daar uit voortkomende organisatieanalyses en uitvoeringstrajecten. Analyses en rapportages krijgen meer en meer het karakter van verhalen. De combinatie van analyses en de narratieven (verhalende beschrijvingen) sluit goed aan bij de logica's en talen van verschillende teams, echelons en netwerken van betrokken mensen. De techniek van verhalend rapporteren en verhalend uitwisselen blijkt productief en innovatief.

Scherpe en Geoefende Ogen

De scherpe ogen van Moira CTT worden gevormd door Dirck van Bekkum en Theresia Bernet. Maar zij zijn niet alleen. Zij functioneren in een aantal lerende en reinigende netwerken, betaald en onbetaald. Een enkele organisatie ontvangt diensten 'om niet' wanneer die persoon of organisatie over onvoldoende middelen beschikt. In al deze netwerken brengen en halen wij kennis-kundes.

Lerende en reflecterende netwerken

Moira CTT partners maken onderdeel uit van een aantal netwerken omdat zij een bijdrage willen leveren aan een menselijke multiculturele samenleving. In die Netwerken brengen en halen zij kennis en kundes.

Bijvoorbeeld in Sci-Inn, Sociaal Cultureel Instituut Indonesia Nederland. Theresia werkte jarenlang mee aan ontwikkeling van kleinschalige lokale projecten en programma's. Belangrijke vernieuwend element is een uitwisselings methodiek voor werkpraktijken in de zorg voor babies, kleuters en voor onderwijs voor gehandicapte kinderen.Theresia maakt zich bijzonder sterk in het domein Vrouwen Slaan Brug tussen Oost en West. De bedoeling is om agrarische en andere vrouwen van het platteland uit beide landen in hun ondernemerschap te stimuleren en te sterken. (zie SCI-INN)

Dirck van Bekkum was tot 2005 10 jaar lang voorzitter van een kleine ontwikkelingsorganisatie die samenwerkte met de Diola bevolking in Senegal. Met vele anderen en de lokale bevolking hielp hij fietsenprojecten en een metaalconstructiewerkplaats tot stand brengen. Overbruggen van culturele misversntanden en culturele verschillen was een van zijn taken in die projecten. (zie SKOP)