Onze werkwijze in Moira CTT is de neerslag van 10 jaar ervaring in 10 grote en tientallen kleinere verandertrajecten. En ook van de honderden colleges, trainingen en voordrachten die Moira CTT in GGz, in Jeugdzorg, in Onderwijs, voor Justitie, voor Gemeentes en voor het bedrijfsleven verzorgde. Het verbluffende eenvoudige uitgangspunt in veranderen zo bleek in ons werk: diversiteit in nationaliteit, etniciteit, regionaliteit en religiositeit is van alle tijden. Het dramatisch hoge tempo in de groei van diversiteit de afgelopen 50 jaar speelt ons echter overal in Nederland parten. Continuïteit in uw onderneming en organisatie in deze voorlopig blijvend veranderende samenleving zit volgens onze ervaring in drie leidraden. Zij vormen tevens de basis voor succesvol veranderen:

  1. zoek de diversiteit onder uw [potentiële] autochtone klanten en vergelijk die met die van uw [potentiële] allochtone klanten.
  2. volg de klanten tot aan de grenzen van uw professionele kunnen en mogelijkheden.
  3. maak als directie/management de (signalen en boodschappen van de) werkvloer leidend in verandering.