Participeert...

Moira CTT partners participeren - individueel op persoonlijke titel - kort of langer perioden - sinds 1995 in expertplatforms en kennisnetwerken om hun werkveld verder te kunnen ontwikkelen. Wij noemen hier enkele voorbeeldinitiatieven.

Stichting Interculturele Geestelijke Gezondheidszorg

www.iggz.nl

Society for Intercultural Education Training And Research (SIETAR)

Theresia zette zich van 1995-2006 met vakcollega's HRM en Communicatie in bij het doorontwikkelen van Sietar Nederland als platform voor persoonlijke ontwikkeling voor interculturele vakontwikkeling. Haar rol bestond uit coaching van deelnemers tijdens verschillende fasen van ontwikkeling, vaak voorafgaand aan landelijke platformbijeenkomsten van SIETAR Nederland. Zij eindigde haar lidmaatschapbijdrage na vervulling van een driejarig interimbestuursfunctie, waarbij onder meer koppeling tussen SIETAR Nederland en SIETAR Europa plaatsvond.

Platform Jongens in Balans

Dirck van Bekkum ontwikkelde het platform en zette het initiatief landelijk neer met interculturele en internationale deskundigen op het gebied van mannenontwikkeling.

Sociaal Culturele stichtingen, verenigingen en netwerken op basis van 'People to People initiatieven'.

Initiatieven gaven impuls aan de relatie tussen Indonesia en Nederland. Via levendige presentaties gaf en geeft Theresia jaren support aan opbouw en doorontwikkeling. Nieuwe inzichten, kennis en kundes over te dragen aan eigen en volgende generaties staan centraal. Tegelijkertijd ondersteunt zij op interculturele wijze verschillende type kennisoverdrachtsprocessen. Gestart vanuit het systematisch overdragen van Indisch- Nederlands Cultureel Erfgoed, begeeft zij zich nu ook internationaal op het terrein van interculturele kennisuitwisselingsprogramma's.
www.sci-inn.org Theresia gaf support aan ontwikkeling van samenwerkingsmogelijkheden voor kleinschalige projecten in Indonesia via het Domein Vrouwen Slaan Burg

Antropologische Beroepsvereniging

Dirck van Bekkum is bestuurslid als vertegenwoordiger van Niet Academisch Gebonden Antropologen betrokken geweest bij het vernieuwen van deze beroepsvereniging. Na jarennlange inzet van Dirck en enkele mede bestuursleden is met behulp van externe createchnische krachten naast inzet van vele mede NAGA een website geactualiseerd en gelaunched. Zie vernieuwde website van de ABV, antroplogische beroeps vereniging, www.antropologen.nl