Moira CTT specialiseert zich met haar opdrachtgevers in voorbereiden, uitvoeren en beschrijven van innovatieve trajecten.

Tot aan september 2006 beschreef Moira alle procesgerichte cultuur- en gendersensitieve veranderingen bij (geestelijke) gezondheidszorg-, welzijns-, onderwijs-, justitiële en gemeentelijke- of provinciale steunfunctie instellingen.
Zij werkt met expertises die geschikt zijn voor meer echelons; dat kan op directie en management niveau zijn maar ook op team- en uitvoerend niveau.

Trainingen en verandertrajecten

Moira partners verzorgen verschillende type trainingen deskundigheidsbevordering. Diverse trainingen zijn speciaal ontwikkeld voor het ondersteunen van vakdeskundigen in verandertrajecten bij onderdelen van landelijke instellingen.
Expertises en hun vindplaatsen zijn beschreven onder kop 'Waar in Nederland' linker hoofdkolom, in een van de boomknoppen rechts op de website op (kaart)
De kaart wordt steeds bijgewerkt en later vernieuwd.

Moira CTT partners verzorgen organisatieadviezen en coachingstrajecten op basis van eigen ervaring en onderbouwen eigen ervaringen door sociaal wetenschappelijke, cultureel antropologische invalshoeken en theorievorming over management en organisaite in breder zin. Kwaliteit ontwikkelt zich voortdurend.

Moira CTT partners zijn geen hulpverleners in de zin van BIG registratie, zoals psychologen of psychotherapeuten dat zijn.

REFLECTIE MOMENTEN VOOR OPDRACHTGEVERS

Speciaal voor zoekende opdrachtgevers verzorgen wij

RUIMTE VOOR REFLECTIEMOMENTEN VOOR U ZELF EN UW AFDELING/ORGANISATIE

Opdrachtgevers huurden ons in voor ontwikkelen en uitvoeren van hun eigen coaching of training programma's. Dat wil zeggen dat wij met hen cultuur- of werkanalyses maakten, trainingen ontwikkelden en uitvoerden.

Ronde Tafel Conferentie concepten vloeiden voort uit de resultaten van presentaties die afdelingsteams gezamenlijk organiseerden. Tezamen met teamleiders en professionals bedachten wij invalshoeken, trokken wij sporen om organisatieonderdelen anders te benaderen.

Voor bestaande en nieuwe opdrachtgevers bieden wij eenmalig aan om verloop van en effecten na REFLECTIEBIJEENKOMSTEN te presenteren.

Dit is een 30 tot 90 minuten durende uitwisseling met leidinggevenden, en/of medewerkers van uw afdeling/organisatie over behoeftes en vragen in relatie tot hetgeen dat Moira CTT aan expertises te bieden heeft.

Uitgangspunten voor uw vragen kunnen bij voorbeeld zijn:

  • Wat zijn uw huidige ervaringen en wat zijn nieuwe uitdagingen?
  • Wat zoekt u en wat heeft u minimaal nodig?

U kunt reageren via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Voor externe profielen en toetsingen van ons werk kunt u kijken bij Interne en externe zelfreflecties

u kunt ons ook telefonisch bereiken op 0049 2826 999670

Theresia Bernet verrichtte in 2007 onderzoek naar sectorontwikkelingen aangaande onderwerpen als voortgang Diversiteitsbeleid, Interculturalisatie en verwante actuele thema's. Zij keek onder meer binnen de GGZ, Welzijn- en onderdelen van het bedrijfsleven en Onderwijs. Zij bezoekt aansluitend onder meer vakcollega's, maar ook leidinggevenden en HRM-professionals werkzaam bij verwschillende type instellingen en bedrijven. Zij richt zich op ontwikkeling van communicatie diensten voor organisatie-ontwikkeling, specifieke management concepten en public affairs. Zij maakt bij haar werk gebruik van bedrijfs-cultuur analyses en coaching technieken.

Theresia Bernet is vanaf 1 september weer beschikbaar voor werkwijze bij implementatie van Intercultureel Management trajecten. Info over haar werkwijze en beschikbaarheid op ter mijn op te vragen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dirck van Bekkum ontwikkelt ook in 2008 zijn werkmethode voort nadat hij bij SWP de eindtekst afleverde voor een boekje over de praktische aspecten van het ontwikkelen van ondernemers initiatieven voor het ambachtelijke werk.
Informatie over Coaching Ambachtelijke Methodiek Werkkataal bij drs. Dirck van Bekkum This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


WORKSHOPS COACHING

VERNIEUWD AANBOD VAN VERSCHILLENDE COACHINGSVORMEN WAAR ONDER
Coaching tijdens verschillende fasen van verandertrajecten

Theresia Bernet is aanspreekpunt voor inzet van coachingsconcepten. In de loop van het najaar zijn concepten geactualiseerd. Op aanvraag is informatie beschikbaar gericht op personal- of op groeps coaching in relatie tot organisatieveranderingen. Voor basis- en achtergrondinformatie over toepassingsmogeljkheden zie onder COACHING OP IKAT BASIS in de linkerkolom of onder de boomknop rechts onder coachingkader.

U kunt zich melden voor een introductiebijeenkomst.

mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

U kunt Theresia Bernet spreken op 030-2800926

Subcategories