De onderstaande publicaties zijn beschikbaar:

 • Theresia Bernet, Uitgezeefd: Managen van bezieling, Een interculturele methodiek- en progammabeschrijving, SSA Amsterdam, 2006.
 • Theresia Bernet & Dirck van Bekkum, Van schitteren in de schaduw naar excelleren in de zon, cultural mapping van een Riagg managementstijl, (in voorbereiding 2006)
 • Dirck van Bekkum, Geheimen van werkend leren, methodiekbeschrijving van de ambachtelijke leerwerkplaats Werkartaal in Zeist, SWP Amsterdam, Utrecht, 2006.
 • Dirck van Bekkum, Nederlandse identiteit als basis voor burgerschap – Een antropologische visie, in Civis Mundi, januari 2004. 
 • Dirck van Bekkum & Theresia Bernet, Op zoek naar het juiste spoor, een Riagg Jeugdafdeling onderweg naar cultuursensitieve zorg, Good Practice in opdracht van GGZ Nederland, Utrecht, 2002. Recensie
 • Dirck van Bekkum, Gevraagd: Transitierituelen voor inburgering van jonge mannen: Kwalon tijdschrift voor kwalitatief onderzoek, vol 7, nr 2, september 2002. 
 • Dirck van Bekkum & Theresia Bernet, Balanceren van loyaliteiten in multiculturele teams, in: Werken met verschillen, Arjaan Hijmans van den Bergh (redactie) Forum, Utrecht, 2001.
  Samenvatting: Werken met loyaliteiten in multiculturele teams
  Volledige publicatie:
 • Dirck van Bekkum & Tonny Filedt Kok-Weimar, Onderweg naar vraaggestuurde zorg, jeugdgezondheidszorg als schakel tussen jeugdbeleid en jeugdzorg, Maandblad voor Geestelijke Volksgezondheid, nr. 6, juni/juli, 2000.
  Volledige publicatie:
 • Dirck van Bekkum & Wim Gorissen, Netwerken als werkwoord, balanceren tussen professionele en persoonlijke identiteit, in: Handboek Jeugdgezondheidszorg, Elsevier Bedrijfsinformatie, Maarssen, 2000.
  Samenvatting: Netwerken in de jeugdgezondheidszorg
  Volledige publicatie:
 • Dirck van Bekkum & Tonny Filedt-Kok, Keer het tij voor de jeugdgezondheidszorg, de onmisbare partner in beeld, GGD Nieuws, februari 1999.
 • Dirck van Bekkum, De transitionele wereld van jongeren, Naar een samenhangend intercultureel beleidskader, Handboek voor Jeugdbeleid, Elsevier Bedrijfsinformatie, Den Haag, 1998a.
 • Dirck van Bekkum, Wederkerig beleid voor achterstandsgroepen: de Roma (Zigeuners) in Nieuwegein deel II, in: Sociaal Bestek, 6, 1998b.
 • Dirck van Bekkum & Theresia Bernet, Interculturele zorgbemiddeling in de gezondheidszorg, in: Handboek Interculturele Zorg, De Tijdstroom, Utrecht, 1998c.
 • Dirck van Bekkum, Interculturalisatie van jeugdafdelingen in de Ambulante GGZ, in: De daad bij het woord, Trends in de multiculturele jeugdzorg, Arjaan Hijmans van den Bergh & Marijke Haffmans, Forum, Utrecht, 1999.
 • D. van Bekkum, M. v.d. Ende, S. Heezen, A. Hijmans van den Bergh, Migratie als transitie: De liminele kwetsbaarheid van migranten en vluchtelingen, in: Handboek Transculturele Psychiatrie en Psychotherapie, J. de Jong en M. v. d. Berg, (red.) 1996. Samenvatting
 • Theresia Bernet & Dirck van Bekkum, Zorgbemiddeling: transmurale zorg verenigen in nieuwe functie, Kwaliteit in beeld, 2, 1999
 • Indra Boedjarath & Dirck van Bekkum (redactie), Een blik in de transculturele hulpverlening, 15 jaar ervaring met verlies en verrijking, Jan van Arkel, Utrecht, 1997.
 • Abbas Leito & Dirck van Bekkum, Visie en uitgangspunten transculturele hulpverlening, in: Een blik in de transculturele hulpverlening, 15 jaar ervaring met verlies en verrijking, Indra Boedjarath en Dirck van Bekkum (red), Jan van Arkel, Utrecht, 1997.
 • Abbas Leito Dirck van Bekkum, Leidinggeven aan een multicultureel team, in: Handboek Transculturele Psychiatrie en Psychotherapie, Joop de Jong en Margo van den Berg, (red.) 1996.