Verzorgt...

Moira CTT partners verzorgen al meer dan 20 jaar (maatwerk)trainingen, workshops, coachingstrajecten. voordrachten en overgangsrituelen. Veel opdrachtgevers zijn verspreid over een groot deel van Nederland.

Moira CTT verzorgt zelfstandig trainingen

 • teamopbouw en teamverbetering
 • ontrafelen en herweven van non-productieve werkpartronen (IKAT)
 • transculturele psychiatrie
 • forensische psychiatrie
 • intercultureel werken (voor beroepsgroepen)

klik hier voor alle trainingen Theresia Bernet & Dirck van Bekkum

Moira CTT verzorgde onder meer trainingen voor:

 • Centrale Rino Groep Utrecht
 • Opleidingsinstituut Dienst Justitiele Inrichtingen Den Haag
 • Post Academische Opleidingen Rotterdam

Moira verzorgt interculturele en gendersensitieve coachingstrajecten

 • voor managers en leidinggevenden bij zorginstelling
 • voor individuele personen voor een verdieping van levensbeelden

Moira CTT verzorgt voordrachten voor allerlei beroepsgroepen en sectoren

 • voor psychologie studenten rond ruziemaken
 • over geweld en spiritualiteit bij jonge mannen
 • over nieuwe mannen en complementaire genderwerelden
 • over transitierituelen bij levensfaseovergangen
 • over mannelijk krenkbaarheid en eergerelateerd geweld (samenvatting)

Moira CTT verzorgt overgangsceremonies bij openingen, afscheid en feestelijke gebeurtenissen

Participeert...

Moira CTT partners participeren - individueel op persoonlijke titel - kort of langer perioden - sinds 1995 in expertplatforms en kennisnetwerken om hun werkveld verder te kunnen ontwikkelen. Wij noemen hier enkele voorbeeldinitiatieven.

Stichting Interculturele Geestelijke Gezondheidszorg

www.iggz.nl

Society for Intercultural Education Training And Research (SIETAR)

Theresia zette zich van 1995-2006 met vakcollega's HRM en Communicatie in bij het doorontwikkelen van Sietar Nederland als platform voor persoonlijke ontwikkeling voor interculturele vakontwikkeling. Haar rol bestond uit coaching van deelnemers tijdens verschillende fasen van ontwikkeling, vaak voorafgaand aan landelijke platformbijeenkomsten van SIETAR Nederland. Zij eindigde haar lidmaatschapbijdrage na vervulling van een driejarig interimbestuursfunctie, waarbij onder meer koppeling tussen SIETAR Nederland en SIETAR Europa plaatsvond.

Platform Jongens in Balans

Dirck van Bekkum ontwikkelde het platform en zette het initiatief landelijk neer met interculturele en internationale deskundigen op het gebied van mannenontwikkeling.

Sociaal Culturele stichtingen, verenigingen en netwerken op basis van 'People to People initiatieven'.

Initiatieven gaven impuls aan de relatie tussen Indonesia en Nederland. Via levendige presentaties gaf en geeft Theresia jaren support aan opbouw en doorontwikkeling. Nieuwe inzichten, kennis en kundes over te dragen aan eigen en volgende generaties staan centraal. Tegelijkertijd ondersteunt zij op interculturele wijze verschillende type kennisoverdrachtsprocessen. Gestart vanuit het systematisch overdragen van Indisch- Nederlands Cultureel Erfgoed, begeeft zij zich nu ook internationaal op het terrein van interculturele kennisuitwisselingsprogramma's.
www.sci-inn.org Theresia gaf support aan ontwikkeling van samenwerkingsmogelijkheden voor kleinschalige projecten in Indonesia via het Domein Vrouwen Slaan Burg

Antropologische Beroepsvereniging

Dirck van Bekkum is bestuurslid als vertegenwoordiger van Niet Academisch Gebonden Antropologen betrokken geweest bij het vernieuwen van deze beroepsvereniging. Na jarennlange inzet van Dirck en enkele mede bestuursleden is met behulp van externe createchnische krachten naast inzet van vele mede NAGA een website geactualiseerd en gelaunched. Zie vernieuwde website van de ABV, antroplogische beroeps vereniging, www.antropologen.nl

In 2024 publiceert Dirck van bekkum een boek getiteld: "Weer leren denkn zoals Natuur werkt". Hieronder de samenvatting.

Dirck van Bekkum (1947) is klinisch antropoloog, groepstherapeut, trainer en artisan (ambachtelijk kunstenaar). Hij is een leven lang bezig om zijn persoonlijke, en onze familie en westerse (koloniale) geschiedenissen te herontdekken. In 2022 werd hij 75 jaar en nu blijkt dat wat hij ontdekte ook van belang kan zijn voor zijn/onze (schoon)families, kleinkinderen en volgende generaties.

Dit boekje is zijn poging om zichzelf en ons als mensen als onvervreemdbaar deel van Natuur te zien en hoe ons denken weer daarop in te richten. Het boekje is ook een vervolg op zijn bundel ‘Jonge Mannen als Klokkenluiders’ (2017). Daarin werpt hij een vernieuwende blik op Nederland als natie-staat en haar wankelende instellingen.

De laatste 10 jaar verschenen een opmerkelijk aantal geschiedenissen van de mensheid: Homo Sapiens (Harari 2014), Mensen Deugen (Bregman 2019), Wereld van het Werk (Lucassen 2021), Leven als een mens (Forster 2021), Het dier in ons (Challenger 2021).

Grote gemene deler uit die verhalen: wij mensen zijn uit het dierenrijk vertrokken en verdwaald geraakt. Volgens hen duurde die dwaling ongeveer 2 tot 3 miljoen jaar. Tijdens die exodus zijn wij, moderne mensheid, het vermogen verloren om in synchronie met Natuur te leven. Tot 20.000 jaar geleden synchroniseerden al onze verzamelende en jagende voorouders, honderduizenden jaren lang via hun rituelen, zich regelmatig met hoe Natuur werkt. Ook vele oorspronkeleijk volken van nu doen dat nog steeds. Het gevaar van verdwalen en uitsterven ontstond pas toen we dieren (veeteelt) en granen (landbouw) gingen domesticeren. Daarmee temden wij ook onszelf. Het vertrek uit die onbepaalde, uiterst onzekere en toch veilige, werelden van dieren en van verzamelende/ jagende gemeenschappen brengt ons collectief en individueel in diepe existentiële problemen. 

Het moderne Europese denken is pathologisch: maakt ziek. Wij proberen onze existentiële problenem op te lossen door, via technologie, nieuwe op oude fouten te stapelen. Onze evolutionaire navelstreng met Natuur, zover opgerekt, staat op breken.

Dirck van Bekkum zoekt, vindt en maakt voorbeelden in kunst en wetenschap, geleerd van oorspronkelijke gemeenschappen, ook in Nederland, om weer te leren denken zoals Natuur werkt.