Moira CTT specialiseert zich met haar opdrachtgevers in voorbereiden, uitvoeren en beschrijven van innovatieve trajecten.

Tot aan september 2006 beschreef Moira alle procesgerichte cultuur- en gendersensitieve veranderingen bij (geestelijke) gezondheidszorg-, welzijns-, onderwijs-, justitiële en gemeentelijke- of provinciale steunfunctie instellingen.
Zij werkt met expertises die geschikt zijn voor meer echelons; dat kan op directie en management niveau zijn maar ook op team- en uitvoerend niveau.

Trainingen en verandertrajecten

Moira partners verzorgen verschillende type trainingen deskundigheidsbevordering. Diverse trainingen zijn speciaal ontwikkeld voor het ondersteunen van vakdeskundigen in verandertrajecten bij onderdelen van landelijke instellingen.
Expertises en hun vindplaatsen zijn beschreven onder kop 'Waar in Nederland' linker hoofdkolom, in een van de boomknoppen rechts op de website op (kaart)
De kaart wordt steeds bijgewerkt en later vernieuwd.

Moira CTT partners verzorgen organisatieadviezen en coachingstrajecten op basis van eigen ervaring en onderbouwen eigen ervaringen door sociaal wetenschappelijke, cultureel antropologische invalshoeken en theorievorming over management en organisaite in breder zin. Kwaliteit ontwikkelt zich voortdurend.

Moira CTT partners zijn geen hulpverleners in de zin van BIG registratie, zoals psychologen of psychotherapeuten dat zijn.

Moira CTT partners verzorgen gedurende 15 jaar (maatwerk)trainingen, workshops, coachingstrajecten. voordrachten en overgangsrituelen. Veel opdrachtgevers zijn verspreid over een groot deel van Nederland.

Moira CTT verzorgt zelfstandig trainingen

 • teamopbouw en teamverbetering
 • ontrafelen en herweven van non-productieve werkpartronen (IKAT)
 • transculturele psychiatrie
 • forensische psychiatrie
 • intercultureel werken (voor beroepsgroepen)

klik hier voor alle trainingen Theresia Bernet & Dirck van Bekkum

Moira CTT verzorgde onder meer trainingen voor:

 • Centrale Rino Groep Utrecht
 • Opleidingsinstituut Dienst Justitiele Inrichtingen Den Haag
 • Post Academische Opleidingen Rotterdam

Moira verzorgt interculturele en gendersensitieve coachingstrajecten

 • voor managers en leidinggevenden bij zorginstelling
 • voor individuele personen voor een verdieping van levensbeelden

Moira CTT verzorgt voordrachten voor allerlei beroepsgroepen en sectoren

 • voor psychologie studenten rond ruziemaken
 • over geweld en spiritualiteit bij jonge mannen
 • over nieuwe mannen en complementaire genderwerelden
 • over transitierituelen bij levensfaseovergangen
 • over mannelijk krenkbaarheid en eergerelateerd geweld (samenvatting)

Moira CTT verzorgt overgangsceremonies bij openingen, afscheid en feestelijke gebeurtenissen

Moira CTT partners participeren - individueel op persoonlijke titel - kort of langer perioden - sinds 1995 in expertplatforms en kennisnetwerken om hun werkveld verder te kunnen ontwikkelen. Wij noemen hier enkele voorbeeldinitiatieven.

Stichting Interculturele Geestelijke Gezondheidszorg

www.iggz.nl

Society for Intercultural Education Training And Research (SIETAR)

Theresia zette zich van 1995-2006 met vakcollega's HRM en Communicatie in bij het doorontwikkelen van Sietar Nederland als platform voor persoonlijke ontwikkeling voor interculturele vakontwikkeling. Haar rol bestond uit coaching van deelnemers tijdens verschillende fasen van ontwikkeling, vaak voorafgaand aan landelijke platformbijeenkomsten van SIETAR Nederland. Zij eindigde haar lidmaatschapbijdrage na vervulling van een driejarig interimbestuursfunctie, waarbij onder meer koppeling tussen SIETAR Nederland en SIETAR Europa plaatsvond.

Platform Jongens in Balans

Dirck van Bekkum ontwikkelde het platform en zette het initiatief landelijk neer met interculturele en internationale deskundigen op het gebied van mannenontwikkeling.

Sociaal Culturele stichtingen, verenigingen en netwerken op basis van 'People to People initiatieven'.

Initiatieven gaven impuls aan de relatie tussen Indonesia en Nederland. Via levendige presentaties gaf en geeft Theresia jaren support aan opbouw en doorontwikkeling. Nieuwe inzichten, kennis en kundes over te dragen aan eigen en volgende generaties staan centraal. Tegelijkertijd ondersteunt zij op interculturele wijze verschillende type kennisoverdrachtsprocessen. Gestart vanuit het systematisch overdragen van Indisch- Nederlands Cultureel Erfgoed, begeeft zij zich nu ook internationaal op het terrein van interculturele kennisuitwisselingsprogramma's.
www.sci-inn.org Theresia gaf support aan ontwikkeling van samenwerkingsmogelijkheden voor kleinschalige projecten in Indonesia via het Domein Vrouwen Slaan Burg

Antropologische Beroepsvereniging

Dirck van Bekkum is bestuurslid als vertegenwoordiger van Niet Academisch Gebonden Antropologen betrokken geweest bij het vernieuwen van deze beroepsvereniging. Na jarennlange inzet van Dirck en enkele mede bestuursleden is met behulp van externe createchnische krachten naast inzet van vele mede NAGA een website geactualiseerd en gelaunched. Zie vernieuwde website van de ABV, antroplogische beroeps vereniging, www.antropologen.nl

Subcategories