Moira CTT specialiseert zich met haar opdrachtgevers in voorbereiden, uitvoeren en beschrijven van innovatieve trajecten.

Tot aan september 2006 beschreef Moira alle procesgerichte cultuur- en gendersensitieve veranderingen bij (geestelijke) gezondheidszorg-, welzijns-, onderwijs-, justitiële en gemeentelijke- of provinciale steunfunctie instellingen.
Zij werkt met expertises die geschikt zijn voor meer echelons; dat kan op directie en management niveau zijn maar ook op team- en uitvoerend niveau.

Trainingen en verandertrajecten

Moira partners verzorgen verschillende type trainingen deskundigheidsbevordering. Diverse trainingen zijn speciaal ontwikkeld voor het ondersteunen van vakdeskundigen in verandertrajecten bij onderdelen van landelijke instellingen.
Expertises en hun vindplaatsen zijn beschreven onder kop 'Waar in Nederland' linker hoofdkolom, in een van de boomknoppen rechts op de website op (kaart)
De kaart wordt steeds bijgewerkt en later vernieuwd.

Moira CTT partners verzorgen organisatieadviezen en coachingstrajecten op basis van eigen ervaring en onderbouwen eigen ervaringen door sociaal wetenschappelijke, cultureel antropologische invalshoeken en theorievorming over management en organisaite in breder zin. Kwaliteit ontwikkelt zich voortdurend.

Moira CTT partners zijn geen hulpverleners in de zin van BIG registratie, zoals psychologen of psychotherapeuten dat zijn.

Moira CTT ontwikkelt methodieken, interventieinstrumenten, kennis en kundes in samenwerking met deelnemers in trainingen en in samenspraak met creatieve opdrachtgevers. Samenwerkingstrajecten vinden zowel. lokaal, regionaal als landelijk plaats.

zie voor meer informatie in het hoofdmenu onder Vindplaatsen Expertises

  • Vier Processen Interculturalisatie
  • Vraag – Aanbod Cyclus
  • Diversiteitsmatrix
  • Balanceren van loyaliteiten in teams
  • IKAT ontrafelen en herweven van werkpatronen
  • Interculturele Zorgbemiddeling
  • Interechelonaire wisselwerking
  • Professioneel Referentiepunt Maken
  • Rite of Passage programma’s
  • Schakelen Man-Vrouw Perspectieven

Moira CTT beschrijft methodieken en kennis en kundes ontwikkeld door zorg- en leerinstellingen en zelforganisaties.

Bijvoorbeeld een door de GGZ brancheorganisatie geplaatste versie van een eindverslag van het deelproject 'coaching binnen multiculturele teams'. Het is een onderdeel van een pilotproject voor Intercultureel Personeelsmanagement, in 2001 en 2002 speciaal ontwikkeld voor twee verschillende GGZ-instellingen van BAVO/RNO Groep te Rotterdam.

Wij maakten een overzichtskaartje onder Vindplaatsen Expertises in de linker kolom.

Een klik op de kleine logo's geeft een korte beschrijving van de trajecten.

Subcategories