Coachingsvormen

Theresia Bernet verrichtte in 2007 onderzoek naar sectorontwikkelingen aangaande onderwerpen als voortgang Diversiteitsbeleid, Interculturalisatie en verwante actuele thema's. Zij keek onder meer binnen de GGZ, Welzijn- en onderdelen van het bedrijfsleven en Onderwijs. Zij bezoekt aansluitend onder meer vakcollega's, maar ook leidinggevenden en HRM-professionals werkzaam bij verwschillende type instellingen en bedrijven. Zij richt zich op ontwikkeling van communicatie diensten voor organisatie-ontwikkeling, specifieke management concepten en public affairs. Zij maakt bij haar werk gebruik van bedrijfs-cultuur analyses en coaching technieken.

Theresia Bernet is vanaf 1 september weer beschikbaar voor werkwijze bij implementatie van Intercultureel Management trajecten. Info over haar werkwijze en beschikbaarheid op ter mijn op te vragen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dirck van Bekkum ontwikkelt ook in 2008 zijn werkmethode voort nadat hij bij SWP de eindtekst afleverde voor een boekje over de praktische aspecten van het ontwikkelen van ondernemers initiatieven voor het ambachtelijke werk.
Informatie over Coaching Ambachtelijke Methodiek Werkkataal bij drs. Dirck van Bekkum Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


WORKSHOPS COACHING

VERNIEUWD AANBOD VAN VERSCHILLENDE COACHINGSVORMEN WAAR ONDER
Coaching tijdens verschillende fasen van verandertrajecten

Theresia Bernet is aanspreekpunt voor inzet van coachingsconcepten. In de loop van het najaar zijn concepten geactualiseerd. Op aanvraag is informatie beschikbaar gericht op personal- of op groeps coaching in relatie tot organisatieveranderingen. Voor basis- en achtergrondinformatie over toepassingsmogeljkheden zie onder COACHING OP IKAT BASIS in de linkerkolom of onder de boomknop rechts onder coachingkader.

U kunt zich melden voor een introductiebijeenkomst.

Beschrijft...

Moira CTT beschrijft methodieken en kennis en kundes ontwikkeld door zorg- en leerinstellingen en zelforganisaties.

Bijvoorbeeld een door de GGZ brancheorganisatie geplaatste versie van een eindverslag van het deelproject 'coaching binnen multiculturele teams'. Het is een onderdeel van een pilotproject voor Intercultureel Personeelsmanagement, in 2001 en 2002 speciaal ontwikkeld voor twee verschillende GGZ-instellingen van BAVO/RNO Groep te Rotterdam.

Wij maakten een overzichtskaartje onder Vindplaatsen Expertises in de linker kolom.

Een klik op de kleine logo's geeft een korte beschrijving van de trajecten.

In 2024 publiceert Dirck van bekkum een boek getiteld: "Weer leren denkn zoals Natuur werkt". Hieronder de samenvatting.

Dirck van Bekkum (1947) is klinisch antropoloog, groepstherapeut, trainer en artisan (ambachtelijk kunstenaar). Hij is een leven lang bezig om zijn persoonlijke, en onze familie en westerse (koloniale) geschiedenissen te herontdekken. In 2022 werd hij 75 jaar en nu blijkt dat wat hij ontdekte ook van belang kan zijn voor zijn/onze (schoon)families, kleinkinderen en volgende generaties.

Dit boekje is zijn poging om zichzelf en ons als mensen als onvervreemdbaar deel van Natuur te zien en hoe ons denken weer daarop in te richten. Het boekje is ook een vervolg op zijn bundel ‘Jonge Mannen als Klokkenluiders’ (2017). Daarin werpt hij een vernieuwende blik op Nederland als natie-staat en haar wankelende instellingen.

De laatste 10 jaar verschenen een opmerkelijk aantal geschiedenissen van de mensheid: Homo Sapiens (Harari 2014), Mensen Deugen (Bregman 2019), Wereld van het Werk (Lucassen 2021), Leven als een mens (Forster 2021), Het dier in ons (Challenger 2021).

Grote gemene deler uit die verhalen: wij mensen zijn uit het dierenrijk vertrokken en verdwaald geraakt. Volgens hen duurde die dwaling ongeveer 2 tot 3 miljoen jaar. Tijdens die exodus zijn wij, moderne mensheid, het vermogen verloren om in synchronie met Natuur te leven. Tot 20.000 jaar geleden synchroniseerden al onze verzamelende en jagende voorouders, honderduizenden jaren lang via hun rituelen, zich regelmatig met hoe Natuur werkt. Ook vele oorspronkeleijk volken van nu doen dat nog steeds. Het gevaar van verdwalen en uitsterven ontstond pas toen we dieren (veeteelt) en granen (landbouw) gingen domesticeren. Daarmee temden wij ook onszelf. Het vertrek uit die onbepaalde, uiterst onzekere en toch veilige, werelden van dieren en van verzamelende/ jagende gemeenschappen brengt ons collectief en individueel in diepe existentiële problemen. 

Het moderne Europese denken is pathologisch: maakt ziek. Wij proberen onze existentiële problenem op te lossen door, via technologie, nieuwe op oude fouten te stapelen. Onze evolutionaire navelstreng met Natuur, zover opgerekt, staat op breken.

Dirck van Bekkum zoekt, vindt en maakt voorbeelden in kunst en wetenschap, geleerd van oorspronkelijke gemeenschappen, ook in Nederland, om weer te leren denken zoals Natuur werkt.