Theresia Bernet

Theresia F. Bernet (Den Haag, 1952) . Theresia is oudste dochter van drie, groeide letterlijk op het Haagse strand op! Zij bleef lang in Nederland, terwijl haar zusters verder trokken naar Duitsland en de VS om sociale en economische redenen. Familieleden - leeftijdgenoten van haar ouders - vertrokken eind jaren vijftig naar de VS, Griekenland en Spanje. Beide ouders groeiden op West- en oost Java op te Bandung en Soerabaja. Moeder Winnie was voor haar huwelijk als leerlingverpleegkundige werkzaam, daarna als hoofdverpleegkindige/operatiezuster in het Westeinde Ziekenhuis St. Johannes de Deo. Op drie en veertigjarige leeftijd trad zij opnieuw aan als gemeentelijke thuiszorgbemiddelaar voor haagsche ouderen, die in soms schrijnende omstandigheden woonden. Ferdinand Bernet studeerde in Indie en Nederland rechten en was dertig jaar sociaal advocaat praktijkhoudend in het Haagsche Statenkwartier. Theresia heeft affiniteit met diverse haagsche bevolkingsgroepen, met de internationale functies van de stad waar zij tot haar huwelijk, in 1995, werkte en woonde. Tot 1995 vernieuwe zij constructies voor gecombineerde Welzijn en Geestelijke Gezondheidszorg om Indische ouderen zich meer 'senang' te laten voelen. Verder werkte zij met collega's aan diverse educatieve uitwisselingsprogramma's, nationaal en internationaal

 

Theresia combineert werken en leren voortdurend. Zij was vroeg arbeidzaam en werkt vanaf 1970 in dienstverlenende organisaties mee op de werkvloer aan educatieve, - PR - en voorlichting programma's. Naast meer vakgerichte specialisaties (1990-1995)ontwikkelde Theresia zich in Management en Organisatie, beleidsaspecten, theorievorming en praktijk. Zij beschrijft ontwikkelingen en het verloop bij uitvoering van verandertrajecten(1995-2000). Daarnaast specialiseerde zij zich in toepassingen van Intercultureel Management in Nederland en daarbuiten via het maken van contentwerkconcepten voor opdrachtgevers die via E-learning kennisoverdracht, kwaliteit en duurzaamheid centraal stellen(2007-2009).

Vanaf 1980 werkte zij gedurende negen jaar als adjunct secretaris bij VNO/NCW. In deze tijd veranderde de visie op automatisering in Nederland en ging men informatie zien en behandelen als een economisch goed. Zij werkte mee aan bewustwordingprocessen voor innovatie en implementatie voor gecombineerde ICT-telecom toepassingen binnen verbindende kaders van informatiebeleid en netwerken van Midden- en Kleinbedrijf, maar ook van groot-ondernemingen en hun brancheorganisaties. Nederland kende veel werkloosheid en werkgevers en bonden werkten voor het eerst samen aan massale omscholingstrajecten voor onderwijsgevenden.

Na een jaar van reizen en trekken werkte zij vanaf 1990 tot 1998 een aantal jaren als free-lance consultant. Sinds 1994 ontwikkelde zij de IKAT-formule als een praktisch instrument uit haar werkpraktijken voor verschillende vormen van coaching. (zie coaching) Vanaf 1998 werd zij definitief partner in de vof Moira CTT.

IKAT instrumenten worden ingezet voor profit en non profit sector. Zij verbinden op verzoek van opdrachtgevers de output van studiedagen en symposia zodat alle betrokkenen een nieuwe slag kunnen maken. Het ontwikkelen van dergelijke studiedagen is op uitdrukkelijk verzoek en is altijd maatwerk. (IKAT)

Voorbeeld non profit Stichting Sci-Inn, Sociaal Cultureel Instituut Indonesië Nederland. (www.sci-inn.org)