Dirck van Bekkum, cultureel antropoloog, case manager

Dirck van Bekkum is cultureel antropoloog, case manager en werkte als groepstherapeut 10 jaar in de GGZ. Zijn expertise bouwde hij op als groepstherapeut en in 15 jaar trainingservaring. De professionals die hij traint variëren van politieagenten tot managers en van medische specialisten tot sociotherapeuten in de TBS, van VO leraren tot jongerenwerkers en van ambtenaren tot psychiaters. De meeste trainingen zijn onderdeel van een breder curriculum. Als seniortrainer werkt hij het liefst met teams en in meer dagdelen zodat het effect blijvender is en meer beklijft. Alle trainingen van van Bekkum zijn zeer interactief en worden als ‘praxisnah’ beoordeeld. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden maar alle trainingen zijn op maat voor de aanwezige cursisten en deelnemers. Dirck van Bekkum werkt in Moira CTT met een aantal basisconcepten die hij samen met collega Bernet en andere collega’s ontwikkelde. (Basisconcepten) Hij verzorgt ook coachingstrajecten voor individuele personen en in groepen. Vooral voor mannen. (Hawk coaching)

INTERCULTUREEL WERKEN IN DE ZORG EN HULPVERLENING

Intercultureel werken in praktijken van jeugdzorg, maatschappelijk werk, GGZ en TBS.
Programma


O.a. voor verpleegkundigen, psychologen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkenden en psychiaters.

INTERCULTURALISATIE ALS PROCES

Op gang brengen/houden van interculturalisatie als proces geïntegreerd in lopende veranderingen.
Programma


Publicatie: Op zoek naar het juiste spoor

O.a. voor leidinggevenden, teamleiders, managers, raden van bestuur in Onderwijs, in GGZ, Jeugdzorg, justitiële, TBS sectoren en bij locale overheden.

WERKEN IN MULTICULTURELE TEAMS

Leren omgaan met scala aan loyaliteiten en affiniteiten in multiculturele teams.
Programma: Omgaan met loyaliteiten in multiculturele teams
Ppublicatie: Werken met loyaliteiten in multiculturele teams

TEAMCOACHING INTERCULTURELE COMPETENTIES

Interculturalisatie en intercultureel compenten worden is een leerproces. Collectief leren gaat effectiever en sneller dan individueel leren. Deze coaching sluit aan op de dagelijkse praktijk en brengt een verschillende leerprocessen op gang.
Programma: Verdieping intercultureel werken in teamverband

WERKEN MET VERSCHILLENDE KLANTGROEPEN

Intercultureel werken met Friese, Randstedelijke, Christelijke, Marokkaanse, Hindoestaanse, Moslim en Roma hulpvragers. (programma)

TRANSCULTURELE EN FORENSISCHE PSYCHIATRIE

Transculturele psychiatrie in klinische GGZ, residentiele Jeugd GGZ, justitiele inrichtingen en TBS klinieken.
Programma: Workshop Forenische psychiatrie
Publicatie: 

INTERCULTUREEL EN WERKEND LEREN

Transculturele pedagogiek en lesgeven op VMBO en VO scholen.
Werkend leren in multiculturele omgevingen
Publicatie: Geheimen van werkend leren

AGRESSIE EN GEWELD

Voorkomen, voorzien en omgaan met agressie en geweld op scholen, in GGZ, Jeugdzorg
Voor mensen op de werkvloer. (introductie) (publicatie)
Voor leidinggevenden en managers. (introductie) (publicatie)

INTERCULTUREEL CASE MANAGEMENT EN TRAJECTBEGELEIDING

Op gang brengen en houden van een traject met een kwetsbare jongere of volwassene in een multiculturele omgeving via een systemische aanpak (programma)

SAMENWERKEN IN KETENS EN NETWERKEN

Leren benoemen, positioneren en excelleren als professional of als leidinggevende/instelling in netwerken en ketenbenaderingen.
Programma: 

OPTIMAAL VOORBEREIDEN ALS EXPAT EN ALS ONDERZOEK IN DEN VREEMDE

Een individueel en/of collectief leertraject hoe je optimaal kunt functioneren onder invloed van culturele schokeffecten. (programma)

GASTCOLLEGES EN MASTERCLASSES in Nederland

Gastcolleges interculturalisatie, transculturele en forensische psychiatrie voor Pieter Baan centrum Utrecht, School for Governance Utrecht. In artsen- en (jeugd)psychiater opleidingen o.a. aan VU en UVA Amsterdam.

GASTCOLLEGES EN MASTERCLASSES IN BUITENLAND

Keynotes, voordrachten, presentaties, trainingen in Duistland, Zwitserland en Engeland. (voorbeelden)

TRADITIONELE EN MODERNE GENEESKUNDES

Leren (her)kennen en integreren van traditionele geneeskundes in reguliere psychiatrie en maatschappelijk werk
Programma:


Publicatie: 

MEDITATIE EN GEVECHTSKUNST ALS COMPETENTIES IN PROFESSIONELE OMGEVINGEN

Omgaan met stressvolle en emotionele situaties in je werk en die daar achterlaten.
(programma)

Bewustworden/tunen van mindsets, kracht van intentionele acties en van lichaamstaal t.a.v. je werk (programma)

Productief ruziemaken
Voordracht 2006: 

Zie verder onze publicaties