Werken met loyaliteiten in multiculturele teams

Dirck van Bekkum & Theresia Bernet, Balanceren van loyaliteiten in multiculturele teams, in: Werken met verschillen, Arjaan Hijmans van den Bergh (redactie) Forum, Utrecht, 2001

SAMENVATTING

Multicultureel samengestelde teams zijn teams waarin mensen met verschillende regionale, religieuze en etnische achtergronden samenwerken. In een multicultureel team wordt rekening gehouden met en op een positieve manier gebruik gemaakt van de culturele diversiteit binnen dat team. Een belangrijke succesfactor tot stand brengen van cultuursensitieve hulpverlening is toewerken naar een representatieve demografische afspiegeling van het verzorgingsgebied in het personeelsbestand. Daarom is gestuurd opbouwen van een multicultureel team een noodzakelijke maar ook een bedrijfsmatig legitiem traject. Veel mensen die al langer in multiculturele teams werken geven aan dat het voor hun werk en persoon een verrijking is. (Boedjarath & van Bekkum, 1997) In de opbouw kunnen toch onbegrip, misverstanden, irritaties, verwarring en conficten optreden die de productie, kwaliteit en effectiviteit belasten. Die verwarring is niet geheel onbekend. Ook in de samenwerking tussen beroepsdisciplines komen misverstanden voor. In interculturele samenwerking ontbreekt echter meestal bruikbaar zicht op culturele oriëntaties in antropologische zin. Het artikel beschrijft vanuit de ogen van professionals hoe deze complexe realiteit te ordenen en hoe ermee om te gaan.