IKAT COACHING

Theresia Bernet bedacht een manier van coaching, mensvriendelijk, gebaseerd op ons aller vermogen om eigen patronen te kunnen ontdekken. Voorbeelden zijn maken van dagindelingen, ontwikkelen van een eigen leer- of werkstructuur. Met haar deelnemers neemt zij de dag door, bezint met hen over hoe een ongewenst patroon, ontrafeld, uitgehaald kan worden. Over hoe een nieuw patroon ontstaat, indien gewenst ingeweven kan worden'. Deze werkwijze is zeer breed in de praktijk toepasbaar. Voorbeeld: Probeert u een eenvoudige toepassing zoals uw eigen loopwijze, bij het wandelen te veranderen....hoe loopt u, bevalt de manier van lopen u en uw voeten nog wel, wat zou u anders willen... Overigens hoe beweegt u eigenlijk..... Uw stress, spanningen die zich in werk en elders ontwikkelen kunt u effectiever af laten vloeien, ontladen en transformeren.

IKAT ALS METAFOOR :Ontrafelen en herweven van werkpatronen

De uiteindelijke samenhang in onze benadering is ontleend aan overwegend door vrouwen geweven IKATS (weefdoeken) in tribale culturen in Indonesië en elders in Azië. Ikatweeftechnieken en designs hebben raakvakken met batikontwerpen, maar zijn in het uitwerken meer gecompliceerd om uit te voeren.

 

De afbeelding hiernaast is een voorbeeld van een batik stijl van Surakarta/Solo: de goudbruine kleur met crème is karakteristiek voor deze regio. Javanen noemen deze stijl vrouwelijk: discreet verfijnd. (bron in: p. 22 Weavings of power and might, The glory of Java, Alit Veldhuizen-Djajasoebrata, Museum voor Volkenkunde Rotterdam, 1998.)

Ikats en batiks zijn veel dingen tegelijk. Het ambacht en de kunst om ze te maken gaat over van moeders op dochters. Het maken van de doeken is zeer complex en in veel gevallen een sacrale bezigheid. Het kiezen van de katoen of wol, het spinnen, twijnen, verven en weven vergt een lange leerperiode van nadoen. Het luisteren en internaliseren van de betekenis van de handelingen, van de kleuren, van de patronen en van de vormgeving van de Ikat vergt een lange leertijd.

Het duurt jaren voor je een Ikat kunt maken en sommige doeken mogen alleen gemaakt worden door oudere vrouwen of mannen. De doeken zijn een vorm van kennis- en kunde management, van cultureel erfgoed in families, in het dorp en in de gemeenschap als geheel. En hebben een sterke symbolische betekenis bij allerlei gebeurtenissen. Zij vertolken in feite het individu overstijgende, de continuïteit tussen de generaties. 'Als ik er niet meer ben zijn er de kinderen maar ook de doeken waarin ons erfgoed is opgeslagen'.

Een voorbeeld van een mannelijk batik patroon in de stijl van Djokjakarta: sterk, krachtig en contrasterend.
(bron: zie boven)

De Ikat weerspiegelt meer nog dan batik dat doet, het leven zelf. De vrouw weeft het leven zelf zoals zij dat ziet en haar verwanten en stamgenoten dat zien. Hoe een huwelijk wordt gevierd en hoe man en vrouw met elkaar omgaan wordt in een doek gerepresenteerd. Menselijk samenwerken en samenleven is te complex om in een verhaaltje of model te gieten. Elke benoeming is een versimpeling van de werkelijkheid. Toch kunnen wij mensen niet zonder representaties van de werkelijkheid. Wij gebruiken met respect de Ikat als exemplarische representatie voor onze analyses en procesbegeleiding van veranderingen in families, maatschappelijke groepen en in arbeidsorganisaties. Wij proberen te ontdekken hoe een specifiek team, een afdeling, een managementeam en een organisatie werkt. Door basale patronen te observeren proberen wij de werkpatronen te ontrafelen. Vervolgens bespreken wij onze observaties met de werkvloer en met leidinggevenden. Daarna proberen wij met de betrokkenen zelf de patronen zo te herweven dat zij prettiger werken en beter werk leveren.

Lees samenvatting artikel van vertaling IKAT naar organisatiekunde (download)