Groepscoachingstraject psychologen, sociotherapeuten, verpleegkundigen en andere hulpeverlners/begeleiders

“VERDIEPING INTERCULTUREEL WERKEN IN TEAMVERBAND”

VRAAGSTELLING

Allochtone Nederlanders zijn oververtegenwoordigd in GGZ, verslavingszorg en penitentiare inrichtingen. Dat vraagt extra inspanningen en competenties van de professionals zoals psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, verpleegkundigen, groepswerkers, non-verbale en sociotherapeuten, enzovoorts. Een deel van de toegenomen werkbelasting in deze sectoten is toe te schrijven aan de groeiende diversiteit onder de gedetineerden en het personeel.

AANBOD

Collectief leren gaat effectiever en sneller. Zeker wanneer de cursisten elkaar goed kennen. Daarom is dit coachingstraject van 5 of 10 bijeenkomsten bedoeld om teams en afdeling en een intercultureel leerproces te brengen.

INTERCULTURELE COMPETENTIE

Verschillende transculturele hulpverleners zoals Tjin A Djie & Jessurun (2002), Kortmann (2003), Kramer (2004) laten interculturele competentie bestaan uit meer componenten. Voor Richters (1990), Braakman (2001), Hegemann (2000) en anderen is effectief cultuursensitief begeleiden en hulpverlenen een intensief leerproces dat nooit af is en in beweging blijft. De uitwerking van Winnicott's 'transitionele ruimte' door Gailly, Meurs en Devisch in transculturele situaties is veelbelovend om bruggen tussen gedetineerde-cliënt, familie en professionals te slaan. Ook verbindt het bejegening-zorg-hulp van allochtone met autochtone cliënten.

Interculturele competentie blijkt in de praktijk een proces te zijn, een vloeiend arsenaal van kennis en kundes dat net zoals het vakmanschap van de smid, de tennisser en fysiotherapeut onderhouden moet worden om niet te roesten. Het schakelen tussen de gevoelens en belevingen van de cliënt en die van jezelf (als professional) was altijd al een centrale competentie in goede hulpverlening. Intercultureel competent worden hulpverleners pas als hun 'herhalend zoekend' vermogen groeit in multiculturele contexten. Zij houden dan hun eigen proces op gang om 'reflexief' om te gaan met irritaties, onzekerheden, met machteloosheid en angst. Dit is een combinatie van ervarend en cognitief leerproces zoals o.a. Richters (1991), van der Veer (1995), Gael (1998) aangegeven hebben.

DOOR WIE?

De coach van dit traject profesionaliseerde werkte tien jaar als groepstherapeut in de klinische psychiatrie met jonge mannen. Hij geeft al meer dan 10 jaar interculturele trainingen bij onderwijs-, jeugdzorg-, justitiële, TBS en GGz instellingen. Hij is (co)auteur van aantal publicaties in (hand)boeken op dit gebied.

  • Uw coach is drs. Dirck van Bekkum, cultureel antropoloog, hulpverlener en proces begeleider intercultruralisatie.
  • De bijeenkomsten zijn 1x per maand zodat de deelnemers in hun werk oefenen met lering uit coaching.
  • Coaching wordt verzorgd op door opdrachtgever gewenste locatie.
  • Het traject duurt ongeveer 6 tot 12 maanden.
  • Maximaal aantal deelnemers: 10
  • Inhoud en vorm wordt op maat gesneden voor sekse, leeftijd, disciplines, (etnische) achtergronden, etcetera onder de deelnemers
  • Kosten in overleg € 400,- per dagdeel (0% BTW) voor 5 of 10 sessies inclusief reis-verblijfkosten, meegeleverde reader en enkele telefonische consulten tussen de sessies per deelnemer zijn inbegrepen.
  • Beschikbaarheid in overleg
  • Voor meer informatie over expertises zie www.ctt.nl

Copyright MOIRA CTT
Utrecht K.v.K. Utrecht V.O.F. nr. 30150964
tel 030-2800926
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ctt.nl