Basisconcepten MOIRA CTT ontwikkeld door Dirck van Bekkum i.s.m. collega´s

 1. diversiteitsmatrix (samenvatting)
 2. volwassenwording als transitie (samenvatting)
 3. rite of passageprogramma´s (samenvatting)
 4. migratie als transitie (samenvatting)
 5. balanceren van loyaliteiten (samenvatting)
 6. gestapelde kwetsbaarheden bij jongeren (samenvatting)
 7. interculturele competentie als leerproces (samenvatting)
 8. interculturalisatie als vervlechten van vier deelprocessen (samenvatting)
 9. werken met loyaliteiten in multiculturele teams (samenvatting)
 10. interculturele zorgbemiddeling (samenvatting)
 11. uitzetten en onderhouden van sporen in interculturalisatie (samenvatting)
 12. samenwerken in netwerken
  Samenvatting:
 13. Het Grote Belang in Jeugdzorg en jeugdbeleid (samenvatting)

Op basis van jarenlang klinisch veldwerk als antropoloog en ambachtelijk groepstherapeut ontwikkelde Dirck van Bekkum van 1983 tot 1993 een interculturele en transitionele methodiek. (zie www.riteofpassage.nl) Sinds 1993 draagt hij deze methodiek over in GGZ-, TBS-, Jeugdzorginstellingen en penitentiare inrichtingen. In mei 2004 startte hij met Rite of Passage programma’s voor jonge mannen die te maken krijgen met schooluitval, emotionele schommelingen, racisme- en migratiegevolgen. Met collega professionals werkt hij aan gemeenschapsontwikkeling en jongeren in Amsterdam Zuid-Oost met programma’s zwarte jongens. Hij is sinds september 2004 projectleider interculturalisatie bij De Gelderse Roos Rivierenland in Tiel. Daarnaast ontwikkelt hij met jongeren professionals in wijken Rite of Passage Programma’s om hun transitie naar volwassenheid te optimaliseren. (www.riteofpassage.nl)