Programma

OMGAAN MET LOYALITEITEN IN MULTICULTURELE TEAMS

Introductie

Hoe in een multicultureel team in opbouw te leren werken? En hoe als leidinggevende de samenwerking te signaleren, te analyseren en te sturen? De eerste stap is het erkennen van een collectief leerproces in het opnieuw bewust worden van de rollen waartussen wordt gewisseld, de loyaliteiten die worden gebalanceerd. Met andere woorden hoe staat het met het ‘mentaal schakelen’ tussen de verschillende denkkaders en gedragpatronen? Mensen hebben vele rollen en loyaliteiten: zoon, zus, moeder, opa, vriend, buurtbewoners, klant in de supermarkt, sporter enz. Het is onwerkbaar die allen te betrekken in de analyse. Voor werksituaties in multiculturele teams is een beperkt aantal loyaliteiten kenmerkend dat direct betrokken raakt door de culturele verandering. Dit zijn basiscategorieën zoals gender, leeftijd, beroepsdiscipline, etniciteit/nationaliteit/regionaliteit/religieusiteit, echelon en sector waar je werkt. Die loyaliteiten zijn deel van de (professionele) identiteit en bepalend voor invulling van rollen en werkzaamheden. Een maatschappelijk werker denkt en werkt anders met een werkeloze vrouw dan een pastoraal werker. Ook het echelon waarop iemand werkt heeft belangrijke invloed op zijn denken en handelen in een (multcultureel) team. Een directeur, als leidinggevende, vertegenwoordigt deels andere belangen in de organisatie dan een hulpverlener op de werkvloer. Leeftijd, sekse, opleiding en beroepsdiscipline, sector, echelon, zijn kernloyaliteiten in elk team. Bij multiculturele teams komen daar factoren als etniciteit en regionaliteit bij.

Doel en output

Leren kennen van en reflecteren op eigen loyaliteiten (waaronder waarden en normen) en die van collega's. Dit is nodig om het eigen functioneren en dat van andere collega’s in het team te kunnen waarnemen en waar nodig daarop te kunnen reageren.

Concepten en oefeningen om als collega’s te kunnen functioneren in multiculturele teams

 • migratie als transitie
 • elkaar opnieuw leren kennen via diversiteitsmatrix
 • identiteit als balanceren van loyaliteiten
 • invloed persoonlijke loyaliteiten in profesionele settingen
 • herkennen van conflicterende loyaliteiten bij jezelf en anderen
 • onderscheiden van echelonaire, sectorale en disciplinaire verschillen en overeenkomsten
 • oefenen in wisselen van perspectieven en van posities
 • oefenen vanuit dagelijkse ervaringen op het werk, op straat en in priveleven

Voor leidinggevenden in multiculturele teams zijn van belang

 • verkrijgen van commitment via allerlei interne vergaderingen
 • benoemen van speerpunten op de verschillende echelons,
 • studiedagen en conferenties organiseren voor verzamelen en verspreiden van kennis.
 • beschikbaar stellen van voldoende budget naast beleidsdiscussies met keuzemogelijkheid voor verschillende beleidsstrategieën.
 • door het aanwijzen van eindverantwoordelijken in een gezamenlijk veranderproces.
 • door inbouwen van momenten van reflectie en voor ruimte voor nieuwe inzichten ontstaan tijdens het uitvoeren van het dagelijks werk op de werkvloer.

Dan heeft internaliseren van nieuwe kennis en kunde in een team de meeste kans.

Organisatie

Maximale aantal deelnemers: 15
Training omvat minimaal vier dagdelen en kan zowel in company als op locatie worden worden verzorgd.

Kosten: 400 euro (0% BTW) per dagdeel inclusief reis- en verblijfskosten

Bel 030-2800926 of mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Dirck van Bekkum en Theresia Bernet Moira CTT te Utrecht

Literatuur
Bekkum, Dirck van, To Belong and To Be Different: Balancing National and Ethnic Loyalties in Male Adolescents, in : Dominant Culture as a Foreign Culture: Dominant Groups in the Eyes of Minorities, J. Mucha (ed.) East European Mongraphs, Columbia University Press, 1999. (downloadbaar op www.ctt.nl)
Bekkum, Dirck van & Wim Gorissen, Netwerken als werkwoord, balanceren tussen professionele en persoonlijke identiteit, in: Handboek Jeugdgezondheidszorg, Elsevier Bedrijfsinformatie, Maarssen, 2000.
Boedjarath, Indra & Dirck van Bekkum (redactie), Een blik in de transculturele hulpverlening, 15 jaar ervaring met verlies en verrijking, Jan van Arkel, Utrecht, 1997.
Boszormenyi-Nagy, Ivan, & G. M. Spark, Invisible Loyalties: Reciprocity Intergenerational Family Therapy, Harper Row, New York, 1973.
Burggraaf, Willem, Intercultureel Management, Over Culturen en de Multiculturele Organisatie, Universiteit Nijenrode, Breukelen, 1998.
Doerbecker, Carl, Het iteratieve zoekproces en de cognitieve kaders bij de client, Tijdschrift voor Agologie, 1979.
Elias, Norbert & John L. Scotson, De gevestigden en buitenstaanders, een studie van de span¬ningen en machtsverhoudingen tussen twee arbeidersbuurten, Spectrum, Utrecht, 1976.
GGZ Nederland, ‘Je bent dus nooit klaar…’ Interculturalisatie als integraal veranderproces: vier jaar onderweg naar cultuursensitieve hulpverlening in een Riagg jeugdafdeling, good practice serie, GGZ Nederland, Utrecht, 2001.
Hoffman, Edwin, & Willem Arts, Interculturele Gespreksvoering, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 1994.
Hofstede, Geert, Allemaal Andersdenken, Omgaan met Cultuurverschillen, Amsterdam, Contact, 1991.
Jessurun, Nel, Rianne Wesenbeek & Dirck van Bekkum, Interculturele Competentie, noodzakelijke vaardigheden in transculturele zorg en hulpverlening, (in voorbereiding) 2001.
A. Kerkhoff & O. van Heffen, De jeugdarts en andersdenkenden: laveren tussen verschillende rationaliteiten, Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, 29, nr. 3, 1997.
Leito, Abbas, & Dirck van Bekkum, Samenwerken in multiculturele teams, in: Een blik in de transculturele hulpverlening, 15 jaar ervaring met verlies en verrijking, Indra Boedjarath en Dirck van Bekkum (red), Jan van Arkel, Utrecht, 1997a.
Abbas Leito & Dirck van Bekkum, Visie en uitgangspunten transculturele hulpverlening, in: Een blik in de transculturele hulpverlening, 15 jaar ervaring met verlies en verrijking, Indra Boedjarath en Dirck van Bekkum (red), Jan van Arkel, Utrecht, 1997b.
Ofman, Daniel D., Bezieling en kwaliteit in organisaties, Servire, Cothen, 1995.
Yael Pinto & David Pinto, Interculturele Conflicten, Theorie en praktijk, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 1994.
Thomas Jr., Roosevelt R., Thomas Jr. Beyond Race and Gender, Unleashing the Power of Your Total Work Force by Managing Diversity, New York, Amacom, 1991.
Richters, Annemiek, (1999) Van poldermodel naar koldermodel, Medische verantwoordelijkheid in een multiculturele samenleving, in: Wonderolie of wassen neus? Multiculturaliteit in perspectief, Ron Welters, (redactie) Het Delta-project, Nijmegen University Press.
Valk, Leonie van der en Hank Blaaubeen (1995) Handelen, sparen en veroveren, Achtergronden van de dominante cultuur in Nederland, hoofdstuk 1 in: Valk, Leonie van der en Hank Blaaubeen, De kunst van het overleven: Marokkaanse Jongens, Methodiek en communicatie, Utrecht, van Arkel.